Om fonden

Asta & Jul. P. Justesens Fond

Grundkapitalen i Asta & Jul. P. Justesens Fond blev tilvejebragt, da Julius Peter Justesen i 1976 solgte hovedparten af sine aktier i Brødr. Justesen A/S til Skandinavisk Tobakskompagni A/S.

Brødr. Justesen A/S var på det tidspunkt den største privatejede kolonial grossistvirksomhed i Danmark.

Brødr. Justesen A/S blev grundlagt i Randers i 1881 af Jens Peter Justesen. Efterfølgende blev der af hans brødre, mellem 1887 og 1904, stiftet tilsvarende selskaber i henholdsvis Ålborg, Århus og Odense. Selv flyttede Jens Peter Justesen til København i 1901 og etablerede forretning der også.

Da Jens Peter Justesens brødre var barnløse endte det med, at han overtog samtlige firmaer. Ved hans død i 1937 drev hans to sønner, Hubert og Julius Peter Justesen, virksomheden videre.

I 1964 solgte Julius P. Justesen sin andel af aktierne i Brødr. Justesen A/S til sin søn, Peter Justesen, og senere i 1966 købte han resten af aktierne i selskabet af Hubert Justesens enke.

Peter Justesen omkom ved en færdselsulykke i 1968, hvorefter Julius P. Justesen igen i en alder af 79 år måtte overtage selskabet, som han så solgte igen i 1976.